Clip: Tay lái cừ khôi đỗ xe tải vào chỗ hẹp

Video
Chiếc xe tải vào cua với một vận tốc khá nhanh và đỗ xe lọt thỏm giữa hai chiếc xe khác đã được chứng nhận kỷ lục Guiness.
Xem thêm