Clip: Tên lửa S-300 của Việt Nam di chuyển bí mật

Video
Những chiếc xe đặc chủng mang tổ hợp tên lửa phòng không S-300 cơ động hành quân về sở chỉ huy bí mật ngay trong đêm.
Xem thêm