Clip thử nghiệm độ bền của 1 tấm CMF với đạn sát thương lớn

Video
Clip thử nghiệm độ bền của 1 tấm CMF với đạn sát thương lớn.