Clip: Tổng thống Mỹ tha chết cho gà tây

Video
Ông Barack Obama hôm qua mở màn mùa Lễ Tạ ơn bằng việc tha bổng một con gà tây, truyền thống thường niên của Nhà Trắng có từ thời John F. Kennedy.
Xem thêm