CLIP: Vượt sóng tiếp cận giàn khoan trái phép Hải Dương 981 - Phần 1

Video
Clip: Hành trình vượt sóng tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 - Phần 1