Clip: Vượt sóng tiếp cận giàn khoan trái phép Hải Dương 981 - Phần 2

Video
Clip:Vào 'vùng nóng' đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép của Trung Quốc.