Cỗ cưới xa xỉ tột cùng, cơm bọc vàng 24k

Video
Trong một đám cưới xa xỉ ở Hyderabad, Ấn Độ, khách mời được thết đãi món cơm bọc vàng.