Cố gắng vượt sông, ngựa vằn chết thảm vì bị đàn cá sấu xâu xé

Video
Khi những thành viên khác trong đàn vượt sông thành công thì một chú ngựa vằn xấu số đã lọt vào "trận địa" phục kích của đàn cá sấu hơn 40 con.
Xem thêm