Có hay không khả năng A.I kiểm soát con người?

Video
Bản chất của A.I là gì? Liệu có khi nào công nghệ A.I quá phát triển đến mức kiểm soát con người?

VIDEO MỚI NHẤT