Cỗ máy đào hầm nặng 2.300 tấn

Video
Trung Quốc xuất khẩu cỗ máy với đường kính khiên đào 12,9 m sang Ấn Độ để xây hầm cho những tuyến đường lớn.