Cỗ máy thu hoạch cỏ tự động

Video
Máy tự động cắt cỏ độ dày 6-10 cm khỏi mặt đất, cuộn tròn và xếp thành hàng ngăn nắp. Sản phẩm này được sản xuất bởi công ty Firefly.