Cỏ Mỹ làm điêu đứng giới trẻ Khánh Hòa, nhiều người loạn thần, ảo giác

Video
70% bệnh nhân ở Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa từ năm 2017 tới nay có tiền sử sử dụng cỏ Mỹ, biểu hiện loạn thần, ảo giác.