DMCA.com Protection Status

Cò phản xạ cực nhanh, thoát cú vồ chết chóc của báo đốm trong gang tấc

Video
Báo đốm phục kích, dùng cả "khinh công" để dồn cò vào chỗ chết nhưng cò phản xạ cực nhanh, kịp bay vút lên cao khi chỉ còn cách móng vuốt báo đốm vài milimet.