Cổ trấn 2.000 năm trên thác ghềnh

Video
Phù Dung cố trấn là sự kết hợp kiến trúc nhà cổ nổi tiếng người Thổ Gia và vẻ đẹp thiên nhiên của thác Vương Thôn.