Cổ trấn 300 tuổi nổi lên giữa hồ

Video
Hạn hán kéo dài khiến mực nước hồ chứa ở tỉnh Nueva Ecija giảm mạnh, làm lộ tàn tích của thị trấn Pantabangan bị chìm cách đây nửa thế kỷ.