Còn 30 vạn sổ đỏ đã ký nhưng không ai đến lấy

Video
Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết, tình trạng tồn đọng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký nhưng không ai đến lấy ở một số tỉnh hiện nay vẫn còn nhiều, lên tới 300.000 cuốn.
Xem thêm