DMCA.com Protection Status

Cơn bão bụi khổng lồ nuốt chửng thị trấn ở Australia

Video
Một đoạn video vừa được quay ở thị trấn Aussie hẻo lánh thuộc Broken Hill, Australia, cho thấy cơn bão bụi màu hồng khổng lồ, cao cả trăm mét đang tiến tới từ phía xa.