Cồn cát hình dáng khủng long mới xuất hiện ngoài khơi Cửa Đại nhìn từ flycam

Video
Khoảng 1 tháng nay xuất hiện một cồn cát nổi giữa vùng biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) và có xu hướng lớn dần.
Xem thêm