Con đỉa dài gần 8cm sống trong khí quản bé trai

Video
Con đỉa sống dài 7,5cm này mới được gắp ra từ họng một bé trai ở Trung Quốc, sau khi em có triệu chứng khó thở và ho ra máu.