Cơn dông hình thành ở Canada như thể 'bầu trời mở ra'

Video
Đoạn video được thực hiện bằng kỹ thuật hyperlapse cho thấy đám mây gợn qua bầu trời giống như những đám mây xuất hiện trong các vụ nổ lớn.