DMCA.com Protection Status

Con đường tử thần chạy qua sông cá sấu

Video
Cahills Crossing, con đường xuyên qua vườn quốc gia Kakadu, lúc nhúc cá sấu nước mặn chầu chực hai bên bờ, sẵn sàng bao vây người và xe rơi xuống nước.