DMCA.com Protection Status

Còn gì trong hồ chứa nước lớn thứ 3 Việt Nam?

Video
Nhà cửa, công trình vệ sinh, chuồng gia súc, cây cối của gần 1.000 hộ dân 2 xã Hương Điền- Hương Quang, Vũ Quang, Hà Tĩnh di dời tái định cư chưa được thu dọn.