Con khỉ theo chủ bán vé số mưu sinh ở Sài Gòn

Video
Mua con khỉ cái từ một người đàn ông, bà Võ Thị Ly đặt tên là Mai rồi nuôi dưỡng, dạy dỗ suốt 16 năm qua.