Con nghiện say thuốc nhảy múa trên 'con đường chết'

Video
Những con nghiện tập trung buôn bán ma túy, tiêm chích, say thuốc nhảy múa bên con đường người dân gọi là "Con đường chết" tại TP Hải Phòng.
Xem thêm