Cổng biệt phủ trăm tỷ xây trái phép của đại gia vàng la liệt gỗ quý

Video
Cổng biệt phủ trăm tỷ xây trái phép của đại gia vàng dưới chân núi Hải Vân có nhiều thân gỗ tròn đường kính 1,5-2 mét được phủ bạt.