Công bố ghi âm của MH370 với kiểm soát không lưu

Video
Malaysia đã công bố toàn bộ nội dung ghi âm buồng lái của MH370 với đài kiểm soát không lưu Kuala Lumpur. Đoạn băng kéo dài hơn 7 phút. Tuy nhiên, do chưa tìm thấy tung tích của MH370 cũng như hộp đen của máy bay, gồm có ghi âm buồng lái và dữ liệu bay, nên chưa ai biết được chuyện gì đã xảy ra trên chuyến bay này.