Công cụ mới giúp NASA nghiên cứu ngoại hành tinh

Video
Dụng cụ quang phổ NESSI có nhiệm vụ phân tích khí quyển của ngoại hành tinh, xem nơi đó quang đãng hay nhiều mây và sương mù.