DMCA.com Protection Status

Công nghệ dọn rác thải mới chuẩn bị được áp dụng ở Việt Nam

Video
Thiết bị dọn rác thải nhựa Interceptor đã được thí điểm làm sạch tại Indonesia và Malaysia. Theo nhóm nghiên cứu, họ sẽ cho thí điểm thêm tại Việt Nam.