Công nghệ khoan ngầm thay thế đào hở ở TP HCM

Video
Khoan ngầm dùng để kéo ống nước, đường điện mà không ảnh hưởng đến giao thông ở các tuyến đường như đào hở.