Công nghệ sản xuất mỹ phẩm lột da, tẩy trắng từ... chuồng gà

Video
Những mỹ phẩm được quảng cáo là có thể giúp phụ nữ trắng đẹp lại ra đời từ khu sản xuất nằm trong chuồng gà? Đây chắc hẳn là thông tin khiến không ít người phải giật mình.