Công nghệ tăng trọng khiến heo không thể đứng trước khi giết mổ

Video
Bơm nước vào bụng cho đến khi heo không thể đứng nổi, các lò mổ sẽ tăng được trọng lượng gần 10 kg.

VIDEO MỚI NHẤT