Công nghệ tạo hình bằng nước, chuyển động y như người thật

Video
Gatorade xây dựng công nghệ này chỉ để chạy một quảng cáo. 2,500 công tắc đã được sử dụng để đóng và mở nước, cùng với công nghệ bắt chuyển động đã tạo ra một kết quả hoàn mỹ vô cùng.