Công nghệ trồng rau dưới đáy biển làm salad

Video
Nemo’s Garden là một dự án nông nghiệp lựa chọn, nơi thử nghiệm cách trồng các loài rau salad trong nhà kính dưới biển.