Một số tổ hợp phím giúp bạn dùng máy tính như chuyên gia

Vi tính
Bạn có biết tổ hợp phím Alt + Tab hay Ctrl + Esc được dùng để làm gì?

VIDEO MỚI NHẤT