10.000 cổ vật từ tàu đắm bỏ phơi nắng giữa cảng

Khoa học
Sau khi tốn kinh phí 48 tỉ đồng khai quật tàu cổ đắm ở biển Dung Quất (Quảng Ngãi), kết quả thu được hơn 10.000 hiện vật nhưng số cổ vật phần lớn "mảnh vỡ" này bị bỏ trong container phơi nắng ở cảng.
Xem thêm