1001 thắc mắc: Cá mập đẻ trứng hay đẻ con?

Khoa học
Cá mập là một trong những sinh vật biển nguy hiểm nhất của đại dương. Chúng là những sát thủ đáng sợ đối với sinh vật biển cũng như con người. Câu hỏi đặt ra là cá mập đẻ trứng hay sinh con?
Xem thêm