DMCA.com Protection Status

1001 thắc mắc: Cá mở mắt thao láo, vậy nó có ngủ không?

Khoa học
Cá không có mi mắt và chúng không cần nhắm mắt dù sống ở dưới nước và đất, bụi không thể chui vào mắt chúng được. Mặc dù vậy, cá vẫn ngủ.
Xem thêm