DMCA.com Protection Status

1001 thắc mắc: Chim đi trên băng sao không bị đông cóng chân?

Khoa học
Bước chân trần trên băng, chỉ một lúc chân bạn tê cóng và bạn có thể ngã bổ chửng. Vậy tại sao chim cánh cụt, vịt, mòng biển… đứng suốt trên băng đá mà chân không bị tê cóng?
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT