1001 thắc mắc: Chó hóa sói thế nào, cầu tự sát của chó nằm ở đâu?

Khoa học
Chó nhà rất thân thiện còn chó sói thì lạnh lung, hoang dã. Làm thế nào chó lại ‘hóa thành chó sói’. Có một cây cầu trên thế giới mà rất nhiều chú chó khi đi qua đã nhảy xuống tự tử, cây cầu này nằm ở đâu?
Xem thêm