1001 thắc mắc: Chuột túi có được xếp vào bộ chuột không?

Khoa học
Chuột túi Kangaroo là biểu tượng đặc trưng của đất nước Úc. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều dòng chuột túi: chuột túi đỏ, chuột túi cây, chuột túi đen, chuột túi xám…Câu hỏi đặt ra là chuột túi có được xếp vào bộ chuột hay không?
Xem thêm