1001 thắc mắc: Cóc khổng lồ ăn gì, vì sao chúng được gọi là cóc mía?

Khoa học
Cóc mía là một loài cóc thuộc chi Bufo với trọng lượng có thể lên tới 2,65kg và dài 38cm. Với kích thước khổng lồ chúng được coi là loài cóc lớn nhất thế giới. Đây là loài cóc có chứa nọc độc và vô cùng phàm ăn.
Xem thêm