1001 thắc mắc: Con người có thể đi trên mặt nước được không?

Khoa học
Con người có thể đi trên mặt nước được hay không? Câu trả lời khẳng định “con người không thể đi trên mặt nước” vậy tại sao chúng ta lại không thể đi trên mặt nước? Có "Chất lỏng hóa rắn" đặc biệt nào giúp con người đi được trên mặt nước không?
Xem thêm