DMCA.com Protection Status

1001 thắc mắc: Điều gì xảy ra nếu trái đất đảo cực?

Khoa học
Trường địa từ đang yếu đi và không ít người tin rằng, việc đảo cực địa từ là một trong những nguyên nhân dẫn tới ngày tận thế.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT