1001 thắc mắc: Hàm cá sấu có gì mà chúng đớp mồi nhanh như điện giật?

Khoa học
Không chỉ sở hữu cú đớp uy lực, cá sấu còn có khả năng tấn công con mồi nhanh như chớp. Câu hỏi đặt ra là bên trong hàm cá sấu có gì mà chúng đớp mồi nhanh được như vậy?
Xem thêm