1001 thắc mắc: Hồ Hillier nằm ở đâu, vì sao nước có màu hồng ‘ma quái’?

Khoa học
Hồ nước này có màu hồng đáng kinh ngạc, Nước hồ đậm màu đến mức nếu múc một cốc nước thì nước trong cốc vẫn có màu hồng và có độ mặn còn hơn biển chết.
Xem thêm