DMCA.com Protection Status

1001 thắc mắc: Kiến nhận biết xác chết thế nào?

Khoa học
Khi một con kiến chết, các thành viên khác sẽ nhanh chóng chôn nó nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để kiến phát hiện những con chết.
Xem thêm