1001 thắc mắc: Kỳ lạ vì sao em bé lắm xương hơn người lớn?

Khoa học
Em bé cũng có những loại xương giống người lớn, ví dụ mỗi chân sẽ có một chiếc xương đùi và mỗi tay sẽ có một chiếc xương cánh tay. Khi còn bé, cơ thể con người thường có nhiều xương hơn khi trưởng thành. Tại sao lại như vậy?
Xem thêm