DMCA.com Protection Status

1001 thắc mắc: Làm thế nào để tàu vũ trụ quay về trái đất

Khoa học
Tàu con thoi là một hệ thống tàu vũ trụ quỹ đạo thấp của trái Đất có thể tái sử dụng được vận hành bởi Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA). Tàu con thoi bay lên không trung đã khó vậy lúc bay về thì ra sao?
Xem thêm