1001 thắc mắc: Lí do gì ta không thể thấy sao vào ban ngày?

Khoa học
Đại đa số các ngôi sao đều phát nhiệt và tỏa sáng liên tục nhưng vì sao chúng lại không thể nhìn thấy vào ban ngày?
Xem thêm