1001 thắc mắc: Loài cá nào chỉ mất 20 ngày để chuyển giới từ cái thành đực?

Khoa học
Cá bàng chài cái khi chuyển giới thành con đực hormone nữ tắt trong 1 - 2 ngày, mọc tinh hoàn và sẵn sàng giao phối với cá cái khác.
Xem thêm